01-19-2018 Southern JV and Varsity Girls vs Chestnut Ridge - tomcor99