02-07-2017 Southern Boys vs Chestnut Ridge - tomcor99